Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 73632

Sist oppdatert: 2018-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 24 S (2018-2019), unntatt kap. 926, Innst. 109 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11689 11. des 2018 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)