Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73631

Sist oppdatert: 2018-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 29 S (2018-2019), Innst. 110 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11690 11. des 2018 romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)