Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73630

Sist oppdatert: 2018-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 21 S (2018-2019), unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292, Innst. 99 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11740 12. des 2018 Romertall III. Ja 99% (96/97) 1% (1/97) 43% (72/169)
11741 12. des 2018 romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)