Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 73624

Sist oppdatert: 2018-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 6 (2018-2019), Innst. 119 S (2018-2019)

Beskrivelse: Oppgaver til nye regioner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11891 18. des 2018 Forslag nr. 14 og 15 på vegne av SV. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
11892 18. des 2018 Forslag nr. 8 - 10, 16 og 17 på vegne av Sp. Nei 11% (11/100) 89% (89/100) 41% (69/169)
11893 18. des 2018 Forslag nr. 7 på vegne av Sp. Nei 12% (12/100) 88% (88/100) 41% (69/169)
11894 18. des 2018 Forslag nr. 11 - 13 på vegne av Sp. Nei 12% (12/99) 88% (87/99) 41% (70/169)
11895 18. des 2018 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/100) 80% (80/100) 41% (69/169)
11896 18. des 2018 Forslag nr. 4 på vegne av A. Nei 29% (29/100) 71% (71/100) 41% (69/169)
11897 18. des 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 39% (39/99) 61% (60/99) 41% (70/169)
11898 18. des 2018 Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp. Nei 40% (40/99) 60% (59/99) 41% (70/169)
11899 18. des 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
11900 18. des 2018 romertallene I, II, III og IV. Nei 49% (48/98) 51% (50/98) 42% (71/169)
11901 18. des 2018 Romertall V. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)