Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73623

Sist oppdatert: 2019-02-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 32 L (2018-2019), Innst. 159 L (2018-2019), Lovvedtak 40 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12047 12. feb 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
12048 12. feb 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)