Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73620

Sist oppdatert: 2018-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 20 S (2018-2019), unntatt kap. 542, Innst. 118 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11902 18. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)