Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73619

Sist oppdatert: 2019-03-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 11 L (2018-2019), Innst. 169 L (2018-2019), Lovvedtak 44 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12136 12. mar 2019 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 12% (12/101) 88% (89/101) 40% (68/169)
12137 12. mar 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV og MDG. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)
12138 12. mar 2019 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
12139 12. mar 2019 § 10 nytt sjette ledd Ja 65% (66/101) 35% (35/101) 40% (68/169)
12140 12. mar 2019 § 2 andre og nytt fjerde ledd Ja 51% (52/101) 49% (49/101) 40% (68/169)
12141 12. mar 2019 § 2 nytt tredje og femte ledd Ja 62% (62/100) 38% (38/100) 41% (69/169)
12142 12. mar 2019 Resten av gjenstående paragrafer og romertall Ja 98% (99/101) 2% (2/101) 40% (68/169)
12143 12. mar 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 98% (90/92) 2% (2/92) 46% (77/169)