Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 73615

Sist oppdatert: 2018-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 28 S (2018-2019), unntatt punktet om kap. 480, og kap. 490, 491 og 3490, Innst. 100 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11833 17. des 2018 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 13% (13/102) 87% (89/102) 40% (67/169)
11834 17. des 2018 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 13% (13/102) 87% (89/102) 40% (67/169)
11835 17. des 2018 Romertall II. Nei 50% (50/101) 50% (51/101) 40% (68/169)
11836 17. des 2018 Romertall I. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)