Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73614

Sist oppdatert: 2019-04-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 11 (2018-2019), Innst. 190 S (2018-2019)

Beskrivelse: Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12275 9. apr 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 46% (44/95) 54% (51/95) 44% (74/169)
12276 9. apr 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)