Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73611

Sist oppdatert: 2018-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 25 S (2018-2019) unntatt kap. 3

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11820 15. des 2018 romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)