Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73609

Sist oppdatert: 2018-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 16 S (2018-2019), Innst. 112 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11764 13. des 2018 romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)