Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73608

Sist oppdatert: 2019-02-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 7 (2018-2019), Innst. 165 S (2018-2019)

Beskrivelse: Om ny sentralbanklov

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12081 19. feb 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)