Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73606

Sist oppdatert: 2018-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2018-2019), Innst. 104 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11850 17. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)