Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73603

Sist oppdatert: 2018-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 19 S (2018-2019), Innst. 92 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11775 13. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)