Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73598

Sist oppdatert: 2019-02-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 4 (2018-2019), Innst. 164 S (2018-2019)

Beskrivelse: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12066 19. feb 2019 Forslag nr. 12 på vegne av SV. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
12067 19. feb 2019 Forslag nr. 11 på vegne av Sp. Nei 39% (39/99) 61% (60/99) 41% (70/169)
12068 19. feb 2019 Forslag nr. 10 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/99) 80% (79/99) 41% (70/169)
12069 19. feb 2019 Forslag nr. 9 på vegne av A. Nei 29% (29/99) 71% (70/99) 41% (70/169)
12070 19. feb 2019 Forslag nr. 1 - 8 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
12071 19. feb 2019 Forslag nr. 13 på vegne av SV. Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)
12072 19. feb 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)