Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 73592

Sist oppdatert: 2018-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 17 S (2018-2019)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2019

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11763 13. des 2018 romertallene I - V. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)