Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11766 13. des 2018 Forslag nr. 13 og 14 på vegne av Sp. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
11767 13. des 2018 Forslag nr. 12 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
11768 13. des 2018 Forslag nr. 11 på vegne av A. Nei 28% (29/102) 72% (73/102) 40% (67/169)
11769 13. des 2018 Forslag nr. 10 på vegne av A. Nei 30% (31/102) 70% (71/102) 40% (67/169)
11770 13. des 2018 Forslag nr. 8 og 9 på vegne av A og SV. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
11771 13. des 2018 Forslag nr. 1 - 7 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
11772 13. des 2018 Rammeområde 7 med romertall I. Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)
11773 13. des 2018 Romertall III, punkt 2 og 3 og romertall VII Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
11774 13. des 2018 Rammeområde 7 med romertall II, III punktene 1 og 4 - 6, IV, V, VI, VIII, IX og X. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)