Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11766 13. des 2018 Forslag nr. 13 og 14 på vegne av Sp. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
11767 13. des 2018 Forslag nr. 12 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
11768 13. des 2018 Forslag nr. 11 på vegne av A. Nei 28% (29/102) 72% (73/102) 40% (67/169)
11769 13. des 2018 Forslag nr. 10 på vegne av A. Nei 30% (31/102) 70% (71/102) 40% (67/169)
11770 13. des 2018 Forslag nr. 8 og 9 på vegne av A og SV. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
11771 13. des 2018 Forslag nr. 1 - 7 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
11772 13. des 2018 Rammeområde 7 med romertall I. Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)
11773 13. des 2018 Romertall III, punkt 2 og 3 og romertall VII Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
11774 13. des 2018 Rammeområde 7 med romertall II, III punktene 1 og 4 - 6, IV, V, VI, VIII, IX og X. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)