Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11806 15. des 2018 Forslag nr. 32 på vegne av Sp. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
11807 15. des 2018 Forslag nr. 31 på vegne av Sp. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
11808 15. des 2018 Forslag nr. 30 på vegne av Sp. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
11809 15. des 2018 Forslag nr. 28 og 29 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
11810 15. des 2018 Forslag nr. 27 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
11811 15. des 2018 Forslag nr. 26 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
11812 15. des 2018 Forslag nr. 25 på vegne av A. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
11813 15. des 2018 Forslag nr. 24 på vegne av A. Nei 30% (31/102) 70% (71/102) 40% (67/169)
11814 15. des 2018 Forslag nr. 23 på vegne av A. Nei 30% (31/102) 70% (71/102) 40% (67/169)
11815 15. des 2018 Forslag nr. 22 på vegne av A og SV. Nei 38% (38/100) 62% (62/100) 41% (69/169)
11816 15. des 2018 Forslag nr. 21 på vegne av A og Sp. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
11817 15. des 2018 Forslag nr. 1 - 20 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
11818 15. des 2018 Rammeområde 15 med romertall I og V. Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
11819 15. des 2018 Rammeområde 15 med romertall II, III og IV. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)