Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 73583

Sist oppdatert: 2018-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 10 S (2018-2019)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2019

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11872 18. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)