Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11673 11. des 2018 Forslag nr. 16 - 20 på vegne av SV. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
11674 11. des 2018 Forslag nr. 15 på vegne av Sp. Nei 11% (11/103) 89% (92/103) 39% (66/169)
11675 11. des 2018 Forslag nr. 12 - 14 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (20/103) 81% (83/103) 39% (66/169)
11676 11. des 2018 Forslag nr. 11 på vegne av A og SV. Nei 38% (39/103) 62% (64/103) 39% (66/169)
11677 11. des 2018 Forslag nr. 10 på vegne av A og Sp. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
11678 11. des 2018 Forslag nr. 9 på vegne av A og Sp. Nei 41% (42/103) 59% (61/103) 39% (66/169)
11679 11. des 2018 Forslag nr. 1 - 8 på vegne av A, Sp og SV. Nei 49% (50/103) 51% (53/103) 39% (66/169)
11680 11. des 2018 Stor bokstav A romertall I Ja 50% (52/103) 50% (51/103) 39% (66/169)
11681 11. des 2018 Stor bokstav A romertall XIII Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)
11682 11. des 2018 Stor bokstav A romertall XIV Ja 99% (98/99) 1% (1/99) 41% (70/169)
11683 11. des 2018 Stor bokstav A romertallene II-XII og XIV, XV Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
11684 11. des 2018 Stor bokstav B romertall I Ja 51% (53/103) 49% (50/103) 39% (66/169)
11685 11. des 2018 Stor bokstav B romertall II Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
11686 11. des 2018 Stor bokstav C romertall I Ja 51% (53/103) 49% (50/103) 39% (66/169)
11687 11. des 2018 Stor bokstav C romertall V og VI Ja 99% (95/96) 1% (1/96) 43% (73/169)
11688 11. des 2018 Stor bokstav C romertallene II-IV og stor bokstav D romertall I Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)