Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11821 17. des 2018 Forslag nr. 6 på vegne av SV. Nei 11% (11/103) 89% (92/103) 39% (66/169)
11822 17. des 2018 Forslag nr. 5 på vegne av Sp. Nei 14% (14/103) 86% (89/103) 39% (66/169)
11823 17. des 2018 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
11824 17. des 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 36% (37/102) 64% (65/102) 40% (67/169)
11825 17. des 2018 Forslag nr. 2 på vegne av A og SV. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
11826 17. des 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
11827 17. des 2018 Forslag nr. 9 på vegne av Sp. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
11828 17. des 2018 Forslag nr. 7 og 8 på vegne av Sp. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
11829 17. des 2018 Stor bokstav A samtlige romertall. Ja 51% (52/102) 49% (50/102) 40% (67/169)
11830 17. des 2018 Stor bokstav B romertallene I-V og VIII-XVIII Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)
11831 17. des 2018 Stor bokstav B romertall VI Ja 93% (95/102) 7% (7/102) 40% (67/169)
11832 17. des 2018 Stor bokstav B romertall VII Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)