Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11714 12. des 2018 Forslag nr. 21 på vegne av MDG og R. Nei 10% (10/101) 90% (91/101) 40% (68/169)
11715 12. des 2018 Forslag nr. 17 og 19 på vegne av SV. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
11716 12. des 2018 Forslag nr. 16, 18 og 20 på vegne av SV. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
11717 12. des 2018 Forslag nr. 15 på vegne av SV og R. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
11718 12. des 2018 Forslag nr. 9 og 10 på vegne av Sp. Nei 12% (12/103) 88% (91/103) 39% (66/169)
11719 12. des 2018 Forslag nr. 6 - 8 og 12 på vegne av Sp. Nei 12% (12/103) 88% (91/103) 39% (66/169)
11720 12. des 2018 Forslag nr. 11, 13 og 14 på vegne av Sp. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
11721 12. des 2018 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av A og SV. Nei 36% (37/103) 64% (66/103) 39% (66/169)
11722 12. des 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A, SV og MDG. Nei 36% (37/102) 64% (65/102) 40% (67/169)
11723 12. des 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV og R. Nei 47% (48/103) 53% (55/103) 39% (66/169)
11724 12. des 2018 Forslag nr. 23 på vegne av A. Nei 28% (29/103) 72% (74/103) 39% (66/169)
11725 12. des 2018 Forslag nr. 22 på vegne av A. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
11726 12. des 2018 Rammeområde 21 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XI. Ja 56% (58/103) 44% (45/103) 39% (66/169)