Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11714 12. des 2018 Forslag nr. 21 på vegne av MDG og R. Nei 10% (10/101) 90% (91/101) 40% (68/169)
11715 12. des 2018 Forslag nr. 17 og 19 på vegne av SV. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
11716 12. des 2018 Forslag nr. 16, 18 og 20 på vegne av SV. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
11717 12. des 2018 Forslag nr. 15 på vegne av SV og R. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
11718 12. des 2018 Forslag nr. 9 og 10 på vegne av Sp. Nei 12% (12/103) 88% (91/103) 39% (66/169)
11719 12. des 2018 Forslag nr. 6 - 8 og 12 på vegne av Sp. Nei 12% (12/103) 88% (91/103) 39% (66/169)
11720 12. des 2018 Forslag nr. 11, 13 og 14 på vegne av Sp. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
11721 12. des 2018 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av A og SV. Nei 36% (37/103) 64% (66/103) 39% (66/169)
11722 12. des 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A, SV og MDG. Nei 36% (37/102) 64% (65/102) 40% (67/169)
11723 12. des 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV og R. Nei 47% (48/103) 53% (55/103) 39% (66/169)
11724 12. des 2018 Forslag nr. 23 på vegne av A. Nei 28% (29/103) 72% (74/103) 39% (66/169)
11725 12. des 2018 Forslag nr. 22 på vegne av A. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
11726 12. des 2018 Rammeområde 21 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XI. Ja 56% (58/103) 44% (45/103) 39% (66/169)