Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73571

Sist oppdatert: 2018-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 2 S (2018-2019)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2019

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11566 3. des 2018 Forslag nr. 26 på vegne av MDG. Nei 2% (2/100) 98% (98/100) 41% (69/169)
11567 3. des 2018 Forslag nr. 23 på vegne av R. Nei 1% (1/96) 99% (95/96) 43% (73/169)
11568 3. des 2018 Forslag nr. 24 på vegne av R. Nei 2% (2/100) 98% (98/100) 41% (69/169)
11569 3. des 2018 Forslag nr. 13, 14, 18, 19 og 22 på vegne av MDG. Nei 1% (1/100) 99% (99/100) 41% (69/169)
11570 3. des 2018 Forslag nr. 20 og 21 på vegne av MDG. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
11571 3. des 2018 Forslag nr. 15 på vegne av MDG. Nei 30% (30/100) 70% (70/100) 41% (69/169)
11572 3. des 2018 Forslag nr. 16 og 17 på vegne av MDG. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
11573 3. des 2018 Forslag nr. 12 på vegne av SV. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
11574 3. des 2018 Forslag nr. 27 på vegne av SV. Nei 19% (19/100) 81% (81/100) 41% (69/169)
11575 3. des 2018 Forslag nr. 9 på vegne av Sp. Nei 11% (11/100) 89% (89/100) 41% (69/169)
11576 3. des 2018 Forslag nr. 10 på vegne av Sp. Nei 40% (40/100) 60% (60/100) 41% (69/169)
11577 3. des 2018 Forslag nr. 11 på vegne av Sp. Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)
11578 3. des 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 29% (29/100) 71% (71/100) 41% (69/169)
11579 3. des 2018 Forslag nr. 6 og 7 på vegne av A. Nei 36% (36/100) 64% (64/100) 41% (69/169)
11580 3. des 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
11581 3. des 2018 Forslag nr. 8 på vegne av A. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
11582 3. des 2018 Forslag nr. 2, 4 og 5 på vegne av A. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
11583 3. des 2018 Forslag nr. 25 på vegne av A, SV, MDG og R. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
11584 3. des 2018 Romertall I. Ja 52% (51/99) 48% (48/99) 41% (70/169)
11585 3. des 2018 Romertall X. Ja 88% (88/100) 12% (12/100) 41% (69/169)
11586 3. des 2018 Romertall XVIII. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
11587 3. des 2018 Romertall XIX. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
11588 3. des 2018 romertallene II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXI og XXII. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)