Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73544

Sist oppdatert: 2019-03-27 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:19 S (2018-2019), Innst. 206 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak til Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12206 28. mar 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (43/90) 52% (47/90) 47% (79/169)
12207 28. mar 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra A, Sp og SV Ja 52% (48/92) 48% (44/92) 46% (77/169)
12208 28. mar 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra A, Sp og SV Nei 48% (44/92) 52% (48/92) 46% (77/169)