Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73543

Sist oppdatert: 2018-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:5 S (2018-2019), Innst. 46 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Julia Wong, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11544 29. nov 2018 Forslag nr. 6 på vegne av SV. Nei 12% (11/95) 88% (84/95) 44% (74/169)
11545 29. nov 2018 Forslag nr. 5 på vegne av A. Nei 25% (24/95) 75% (71/95) 44% (74/169)
11546 29. nov 2018 Forslag nr. 4 på vegne av A og SV. Nei 34% (32/95) 66% (63/95) 44% (74/169)
11547 29. nov 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 38% (36/95) 62% (59/95) 44% (74/169)
11548 29. nov 2018 Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp. Nei 35% (32/91) 65% (59/91) 46% (78/169)
11549 29. nov 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 43% (39/91) 57% (52/91) 46% (78/169)
11550 29. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 55% (50/91) 45% (41/91) 46% (78/169)