Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73534

Sist oppdatert: 2019-02-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:14 S (2018-2019), Innst. 158 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om nasjonal satsing for flere lærere i skolen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12052 12. feb 2019 Forslag nr. 16 - 20 på vegne av SV. Nei 8% (8/103) 92% (95/103) 39% (66/169)
12053 12. feb 2019 Forslag nr. 12 - 15 på vegne av A og SV. Nei 38% (39/103) 62% (64/103) 39% (66/169)
12054 12. feb 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene 1 - 11 fra A, Sp og SV Ja 51% (53/103) 49% (50/103) 39% (66/169)
12055 12. feb 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene 1 - 11 fra A, Sp og SV Nei 49% (50/103) 51% (53/103) 39% (66/169)