Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73516

Sist oppdatert: 2019-02-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:10 S (2018-2019), Innst. 144 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12024 7. feb 2019 Forslag nr. 4 på vegne av R. Nei 2% (2/100) 98% (98/100) 41% (69/169)
12025 7. feb 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1, 2 og 3 fra SV og R Ja 93% (94/101) 7% (7/101) 40% (68/169)
12026 7. feb 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1, 2 og 3 fra SV og R Nei 7% (7/101) 93% (94/101) 40% (68/169)
12027 7. feb 2019 Forslag nr. 5 på vegne av A. Nei 49% (49/100) 51% (51/100) 41% (69/169)