Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73510

Sist oppdatert: 2019-01-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:2 S (2018-2019), Innst. 141 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Marit Knutsdatter Strand om mer effektiv lisensjakt på jerv

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11985 31. jan 2019 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 11% (11/97) 89% (86/97) 43% (72/169)
11986 31. jan 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)