Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73335

Sist oppdatert: 2018-11-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 120 L (2017-2018), Innst. 35 L (2018-2019), Lovvedtak 6 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11467 13. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
11468 13. nov 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)