Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73334

Sist oppdatert: 2018-10-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 119 S (2017-2018), Innst. 21 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11446 25. okt 2018 Forslag nr. 5 på vegne av R. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
11447 25. okt 2018 Forslag nr. 4 på vegne av R. Nei 10% (10/101) 90% (91/101) 40% (68/169)
11448 25. okt 2018 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
11449 25. okt 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)