Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73283

Sist oppdatert: 2018-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 117 L (2017-2018), Innst. 72 L (2018-2019), Lovvedtak 12 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11591 4. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
11592 4. des 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)