Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73151

Sist oppdatert: 2018-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 115 L (2017-2018), Innst. 80 L (2018-2019), Lovvedtak 14 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11601 4. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
11602 4. des 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)