Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73150

Sist oppdatert: 2018-11-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 114 S (2017-2018), Innst. 26 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11455 8. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)