Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 73039

Sist oppdatert: 2018-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 113 S (2017-2018), Innst. 47 S (2018-2019)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø - Seljord i Telemark

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11517 20. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 99% (102/103) 1% (1/103) 39% (66/169)