Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72886

Sist oppdatert: 2018-11-26 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 19 (2017-2018), Innst. 58 S (2018-2019) - unntatt punkt 6

Beskrivelse: Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11532 27. nov 2018 Forslag nr. 2 - 4 på vegne av R. Nei 3% (3/105) 97% (102/105) 38% (64/169)
11533 27. nov 2018 Forslag nr. 1 på vegne av presidentskapets medlem Abid Raja Nei 8% (8/103) 92% (95/103) 39% (66/169)
11534 27. nov 2018 romertallene I og II. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)