Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72833

Sist oppdatert: 2019-02-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 106 L (2017-2018), Innst. 150 L (2018-2019), Lovvedtak 39 (2018-2019)

Beskrivelse: Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12028 12. feb 2019 Forslag nr. 5 på vegne av SV og MDG. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
12029 12. feb 2019 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A § 1-1 og forslag 6 fra SV og MDG. Ja 91% (93/102) 9% (9/102) 40% (67/169)
12030 12. feb 2019 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A § 1-1 og forslag 6 fra SV og MDG. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
12031 12. feb 2019 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A § 1-7 og forslag 1 fra A, SV og MDG. Ja 62% (64/103) 38% (39/103) 39% (66/169)
12032 12. feb 2019 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A § 1-7 og forslag 1 fra A, SV og MDG. Nei 38% (39/103) 62% (64/103) 39% (66/169)
12033 12. feb 2019 Stor bokstav A, § 3-1 annet ledd bokstav e) Nei 49% (50/103) 51% (53/103) 39% (66/169)
12034 12. feb 2019 Forslag nr. 7 på vegne av SV og MDG. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
12035 12. feb 2019 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A § 4-2 bokstav d) og forslag 4 fra A og Sp Ja 51% (53/103) 49% (50/103) 39% (66/169)
12036 12. feb 2019 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A § 4-2 bokstav d) og forslag 4 fra A og Sp Nei 49% (50/103) 51% (53/103) 39% (66/169)
12037 12. feb 2019 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 40% (41/103) 60% (62/103) 39% (66/169)
12038 12. feb 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A, SV og MDG. Nei 38% (39/103) 62% (64/103) 39% (66/169)
12039 12. feb 2019 Resten av stor bokstav A. Ja 91% (94/103) 9% (9/103) 39% (66/169)
12040 12. feb 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 91% (93/102) 9% (9/102) 40% (67/169)
12041 12. feb 2019 Stor bokstav B. Nei 50% (51/103) 50% (52/103) 39% (66/169)