Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72828

Sist oppdatert: 2018-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 105 LS (2017-2018), Innst. 76 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11598 4. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)