Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72827

Sist oppdatert: 2018-11-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 110 L (2017-2018), Innst. 25 L (2018-2019), Lovvedtak 4 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11458 8. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
11459 8. nov 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)