Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72826

Sist oppdatert: 2019-02-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 109 L (2017-2018), Innst. 143 L (2018-2019), Lovvedtak 38 (2018-2019)

Beskrivelse: Lov om register over reelle rettighetshavere

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12011 7. feb 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, MDG og R. Nei 50% (50/101) 50% (51/101) 40% (68/169)
12012 7. feb 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen stor bokstav A § 3 første ledd og forslag nr. 2 fra MDG og R Ja 89% (90/101) 11% (11/101) 40% (68/169)
12013 7. feb 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen stor bokstav A § 3 første ledd og forslag nr. 2 fra MDG og R Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
12014 7. feb 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 4 første ledd annet punktum og forslag nr. 3 fra MDG og R Ja 92% (93/101) 8% (8/101) 40% (68/169)
12015 7. feb 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 4 første ledd annet punktum og forslag nr. 3 fra MDG og R Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
12016 7. feb 2019 Resten av stor bokstav A. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
12017 7. feb 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
12018 7. feb 2019 Stor bokstav B. Ja 92% (90/98) 8% (8/98) 42% (71/169)