Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72825

Sist oppdatert: 2018-11-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 104 LS (2017-2018), Innst. 23 L (2018-2019), Lovvedtak 2 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11453 8. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
11454 8. nov 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
11470 13. nov 2018 Forslag til lovanmerkning på vegne av Rødt Nei 2% (2/97) 98% (95/97) 43% (72/169)