Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72824

Sist oppdatert: 2018-11-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 104 LS (2017-2018), Innst. 24 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11452 8. nov 2018 romertallene I og II. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)