Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72735

Sist oppdatert: 2018-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 17 (2017-2018), Innst. 69 S (2018-2019)

Beskrivelse: Partnerland i utviklingspolitikken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11613 5. des 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 49% (50/103) 51% (53/103) 39% (66/169)
11614 5. des 2018 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 46% (47/103) 54% (56/103) 39% (66/169)
11615 5. des 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A. Ja 53% (55/103) 47% (48/103) 39% (66/169)
11616 5. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)