Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72709

Sist oppdatert: 2019-01-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:239 S (2017-2018), Innst. 140 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11980 31. jan 2019 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp. Nei 14% (14/97) 86% (83/97) 43% (72/169)
11981 31. jan 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 43% (42/98) 57% (56/98) 42% (71/169)
11982 31. jan 2019 Innstillingens tilråding Ja 87% (83/95) 13% (12/95) 44% (74/169)