Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72690

Sist oppdatert: 2018-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 408 S (2017-2018)

Beskrivelse: Mandat for og sammensetning av kommisjonen som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11373 14. jun 2018 romertallene I og II. Ja 84% (86/102) 16% (16/102) 40% (67/169)