Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72652

Sist oppdatert: 2018-11-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 98 L (2017-2018), Innst. 22 L (2018-2019), Lovvedtak 3 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11456 8. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
11457 8. nov 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
11471 13. nov 2018 Forslag til lovanmerkning på vegne av Rødt Nei 1% (1/98) 99% (97/98) 42% (71/169)