Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72617

Sist oppdatert: 2018-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:234 S (2017-2018), Innst. 77 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Rigmor Aasrud, Kristian Torve, Nina Sandberg og Arild Grande om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11619 5. des 2018 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av A. Nei 28% (29/103) 72% (74/103) 39% (66/169)
11620 5. des 2018 Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene 1 og 2 fra A, Sp og SV. Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)
11621 5. des 2018 Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene 1 og 2 fra A, Sp og SV. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)