Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72613

Sist oppdatert: 2018-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:12 (2017-2018), Innst. 62 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11559 29. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)