Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72608

Sist oppdatert: 2018-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:11 (2017-2018), Innst. 88 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring - oppdatert

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11610 5. des 2018 Romertall I. Nei 47% (80/169) 53% (89/169) 0% (0/169)
11611 5. des 2018 Forslag nr. 1 på vegne av KrF. Ja 52% (87/167) 48% (80/167) 1% (2/169)
11612 5. des 2018 Romertall II. Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)