Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72507

Sist oppdatert: 2018-11-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:231 S (2017-2018), Innst. 51 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11518 22. nov 2018 Forslag nr. 4 på vegne av SV. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
11519 22. nov 2018 Forslag nr. 5 på vegne av SV. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
11520 22. nov 2018 Forslag nr. 3 på vegne av Sp og SV. Nei 18% (18/100) 82% (82/100) 41% (69/169)
11521 22. nov 2018 Forslag nr. 6 og 7 på vegne av SV. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
11522 22. nov 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
11523 22. nov 2018 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
11524 22. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)