Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72485

Sist oppdatert: 2018-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 93 L (2017-2018), Innst. 34 L (2018-2019), Lovvedtak 8 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11495 15. nov 2018 Stor bokstav A. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
11496 15. nov 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
11497 15. nov 2018 Stor bokstav B. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)